Тарифи
Тарифний пакет «Ключ-картка до рахунку»
Відкриття та обслуговування
Поточний рахунок в гривні із випуском Ключ-картки до рахунку
Надання інформації щодо залишку на рахунку у банкоматах
Надання виписок про рух коштів по рахунку
Відкриття та обслуговування поточного мультивалютного рахунку та операції по рахунку
1 Тарифний пакет — це комплекс банківських продуктів та послуг, що надаються Клієнту в рамках Договору, який регулює обслуговування Клієнта на умовах Тарифного пакету. Даний пакет включає в себе відкриття та обслуговування поточних рахунків у гривні та іноземній валюті, надання доступу до системи Клієт-банк та інши послуги/операції, перелік яких зазначено у Пакеті. Комісії за іншими послугами/операціями, що не увійшли до Пакету, сплачуються додатково на загальних підставах згідно із Загальними тарифами на розрахунково-касове обслуговування у національній та іноземній валюті АТ «СБЕРБАНК».

2 Операція отримання коштів у термінальному обладнанні ПАТ Сбєрбанк (Росія), ВАТ «БПС-Банк» (Білорусь), ДБ АТ «СБЕРБАНК» (Казахстан) передбачає комісію, яку стягує банк, що видає готівкові кошти.

* Комісія утримується до 5-го числа кожного місяця за умови наявності руху коштів по рахунку у календарному місяці, за який здійснюється списання комісії, ( за виключенням комісій, списаних Банком за надання операцій та послуг, зарахування нарахованих відсотків по вкладах на вимогу/строкових депозитах, розміщених у Банку, повернення вкладів, розміщених у Банку, повернення раніше оплачених доходів Банку тощо). Якщо 5-е число припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, така комісія утримується у перший робочий день після 5-го числа місяця. Комісія не стягується у разі наявності арешту на поточному рахунку.

** Пакетом передбачено відкриття одного поточного рахунку у гривні та по одному рахунку у іноземній валюті (за бажанням Клієнта).

*** Комісія утримується або при закритті усіх рахунків одночасно, або по факту закриття останнього рахунку в гривні, відкритого в рамках Пакету.

**** Комісія утримується до 5-го числа кожного місяця за умови відсутності руху коштів по рахунку, відкритому у гривні, протягом 3-х попередніх календарних місяців (за виключенням рахунків, на які накладено арешт). Якщо 5-е число припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, така комісія утримується у перший робочий день після 5-го числа місяця. Наявність/відсутність руху коштів по рахунку у місяці, в якому списується комісія, не впливає на розрахунок комісії. Якщо залишок на рахунку менше встановленого тарифу, комісія утримується у розмірі залишку на поточному рахунку.

***** Комісія утримується за внутрішньобанківські перекази коштів та переказ коштів на рахунки фізичних осіб в інших банках.

****** Доступний Клієнту ліміт по операціях з видачі готівки, що не тарифікується (вартість послуги входить у вартість комісії за пакетне обслуговування), визначається з урахуванням всіх готівкових коштів, які були отримані з рахунку протягом календарного місяця.

******* Додатково до комісії Банку утримується комісія на користь ФК МБК (0,50 грн. за одну операцію) відповідно до договору з контрагентом.
Ще немає нашої картки? Заповніть форму.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» 01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 46, © 2011–2020 АТ «СБЕРБАНК». Усі права захищено. Ліцензія НБУ № 198 від 18.12.2015 р. Усі види банківських послуг.
Заповніть форму
Ще немає нашої картки?
Важлива інформація розміщена на зворотному боці картки
Конфіденційність понад усе